Historie

Helsingør Motorcykel Klub

Kort om MC777:
Grundlagt 1966 af et slæng gutter fra Helsingør & Tikøb der kom på ”Snackbaren”. Der var en enarmet spillemaskine, Jackpot var ”777” så hvad var mere naturligt end at opkalde verdens bedste og sejeste MC klub efter det?

Det første tilholdssted var et skur i Saunte, men det var langt uden for byens liv, specielt om vinteren, når kværnen stod opklodset. Men så blev der holdt til og hærget på Tikøb Kro, SkovKroen (Espergærde), Kvistgård Kro og selvfølgelig også på byens værste værtshus; Kronborg i
Strandgade.

Kronborg var nok i en periode ”styret” af Syverne, som tilnavnet nu var blevet.

Hvis der var gang i den, blev alle uvedkommende der åbnede døren ind til værtshuset omgående bombarderet med flasker og glas: Så kan de lære det!

Nå, men tilbage til historien, i 1972 blev der dannet en bestyrelse og lavet et sæt klublove således at klubben blev en forening og man kunne ansøge Kommunen om et klubhus.

Det kom der nu ikke meget udaf i første omgang, så derfor fik man en aftale med en der havde en lade ude ved Rørtang, den kunne klubben godt låne og det skulle ikke koste ret meget, for den var ret forfalden. Fint, den blev lavet i stand efter alle kunstens regler og blev et godt tilholdssted. Det syntes ejeren også, så pludselig steg huslejen til det
mange dobbelte. ”Øv, så skrider vi igen” sagde Syverne, desværre havde de et lille uheld med en løbsk kædesav inden, så der var ikke meget lade tilbage da de gik.

Heldigvis var det sommer så de næste klubmøder blev holdt på en legeplads i Strandgade, der var bålsted og man kunne sidde og drikke øl, synge og spille guitar til langt ud på natten. Det var vist ikke alle naboerne der mente at Syverne var musikalske!

Så fulgte en tid med mødelokale i Helsingør hallen, men der var jo ikke specielt hyggeligt eller praktisk.

Langt om længe erkendte kommunen at Syverne ikke bare var en døgnflue der forsvandt af sig selv og de stillede et lokale til rådighed på Børnegården, som er den gamle stationsbygning lige i starten
af Trækbanen. Nu kom der mere form over klubben, med regelmæssige møder, kontingent og kasserer. Der blev også afholdt nogen grove fester.

MC’er var populære og det væltede ind med medlemmer, på et tidspunkt var der langt over 100 og det blev trangt i lokalet på børnegården.

Der var flere alternativer fremme, blandt andet en grund ude ved lossepladsen i Skibstrup, men det blev for dyrt og det var jo også lidt langt ude for byen om vinteren.

På denne til stod to af klubbens medlemmer, Poul Skæg of Lange Leif, i døren på Discoteque Svingelport, som næsten blev Klubbens tilholdssted nummer to. Som regel gratis indgang for Syverne og herlig Happy Hour hver onsdag. Ellers var der jo ”Musen” som discoteket på
Nordhavnen hed, men det var ikke så fint, og lidt mere et sted hvor de lokale konkurrenter “Pølserne” kom. Der var til gengæld fine billiard i samme bygning, på Kronborg Havbad, hvor man kunne spille billiard med udsigt til lystbådehavnen. Men alt det er nu revet ned og nu ligger
Sejlklubber og Kabyssen der.

Så var der jo Gasværket! Det var jo nedlagt og ingen viste rigtigt hvad der skulle ske med området.
De fleste bygninger blev revet ned og det ret giftige indhold blev fjernet, men der var det såkaldte Pumpehus, hvorfra gassen var blevet sendt ud til forbrugerne samt et lille værksted og omklædningsrum. Begge huse var blevet fredet i klasse B, så selvom de kunne rives ned, var de jo
bevaringsværdige. Disse huse fik klubben tilbudt i 1977 (!) og man gik i gang med at lave dem om til brugbare faciliteter. En arkitekt, Tom Step(?) hjalp med at lave tegninger, som kunne godkendes
af kommunen.

De to huse blev forbundet med en overdækket glas gang, der samtidig blev den nye indgang. I Pumpehuset skulle der fjernes masser af stinkende gas rør og ventiler som skulle bankes i stykker med en hammer inden de kunne komme ud så der kunne blive plads til en Øl-kælder og der skulle lægges nye gulve. I Værkstedet blev der lavet WC og bad samt værksted.

Der blev også plads til et par rum på første sal til overnattende gæster og lager. Efter megen møje, blod, sved og øller blev Klubhuset indviet i 1979. Medlemstallet var nu reduceret til omkring 60, det var ikke alle
der synes at det var sjovt at gå og banke rør og gamle mure ned! Desuden skulle man herefter have en indregistreret MC samt bo i Helsingør kommune ved indmeldelsen for at kunne blive medlem.

Der gik så helt fint i nogle år, men så skulle der laves lokalplan for området ved Grønnehave, og da de første planer blev offentliggjort var det ikke noget klubhus, men en vej tværs igennem!!!

Heldigvis havde Syverne alligevel fået mange venner rundt om i byen, både generelt, men også blandt naboerne på Lappen og i B-20 (beboerforeningen i Lindegade og Sct Annæ Gade), så da der blev kaldt til kamp var der faktisk en del der støttede Syvernes forslag om at bevare klubhuset. Ole Testrup og flere andre politikere, samt Helsingør Dagblad var også positive of støttede Syverne.

Bestyrelsen holdt møder med politikerne, beboerforeningerne og fik lavet et alternativt forslag til hvordan Klubben kunne få lov at blive liggende. Det halve af klubbens medlemmer var mødt op til det byrådsmøde hvor beslutningen skulle tages, de fyldte godt langs væggene i byrådssalen, og det endte da også med at Klubben blev tegnet med ind på planen igen, desværre med bygninger hele vejen rundt om. Det var i 1982.

Siden viser det sig at der er så forurenet på grunden at der slet ikke må bygges rundt om klubben og den del af lokalplanen bortfalder. Nu vidste kommunen så ikke hvad de skulle bruge pladsen til. Men Klubben kunne få lov at blive der, dog kun på 5 års kontrakter.

I 1986 var der 75 medlemmer og kontingentet var 20 kr per måned.
I dag 2011 er der stadig ca 75 medlemmer og kontingentet er 100 kr per måned.

Bestyrelsen har fået forhandlet 10 års-kontrakter med Kommunen og Klubbens udenomsareal blev stort set fordoblet ved en af kontrakt forhandlingerne, således at der er plads til de store telte ved de mange arrangementer såsom 30, 40, 50 års fødselsdage, bryllupper, fester mm. Det øvrige område hvor det gamle gasværk lå er udlagt til By-park, da en oprensning er for dyr.

Klubbens ånd og formål er uændret siden den startede for 45 år siden: Den er et samlingssted for alle der holder af friheden på MC samt fest og farve blandt ligesindede.

I dag kun én af dem der var med til at starte klubben stadig medlem, Henning ”Tikøb”. Men der er mange som har været medlemmer i 20-30 år, og når der bliver holdt klubfester dukke mange af de tidligere medlemmer stadig op.

Mange medlemmer er bedre kendt under deres øgenavne, og der har været mange spøjse igennem årene som for eksempel: Skæg, Graveren, Bardunen, Monarken, Sort, HT, Billen, Bollen, Fissefjæs, Provo, Kawasine….

OM TRÆFFENE

Syverne afholder to træf hvert år Holger Danske Træf om sommeren og Fuldmånen om efteråret.

Begge træf har velbesøgte af motorcykel entusiaster både fra ind- & udland. Der er rigtig mange besøgende fra venskabsklubber i Sverige, men også fra Holland, Tyskland og Norge.

Holger Danske Træf:
Startede i 1973 og afholdtes først på Prøvestenen, men på grund af udbyggelsen af Prøvestenscenteret måtte vi flytte først til Skindersøvej og senere til pladsen ved Hornbæk.

I starten var udstyret og forplejningen simpel, med telte og udstyr lånt fra CF og hjemmebyggede latriner, men efterhånden som træffene voksede og klubbens økonomi bedredes indkøbte vi telte og ombyggede skurvogne med kølerum & fuldt udstyret køkken, således at der kunne serveres mad til de op mod 1200 MCer der kunne møde op i midten af 1980erne.

Den MC der kommer ind på indgangsbilletten med nr 777 får selvfølgelig en kasse øl!
Mange af deltagerne kommer igen og igen og venskabs klubben MC Suså ankom engang med en gris som bagsæde passager – den blev behørigt grillet senere på aftenen, men har nok vakt opsigt på
motorvejen.

Der er altid fuld fart på, med flere live bands og Strip, både mande og kvinde strip i ligeberettigelsens navn! Desuden er der ofte spontan strip sent på natten når der er gang i den.

Ud over almindelig fest og druk, bliver der også arrangeret fælles køretur samt konkurancer, såsom tovtrækning, øl-stafet, elastik løb mv.

Fuldmåne Træf:
Startede i 1974, som sæsonafslutning. Da det typisk er i oktober har det altid været pissekoldt og ofte regn, så det er kun for de garvede.
Det første var ude bag Lossepladsen, derefter i en grusgrav i Langesø og til sidst på pladsen i Hornbæk. Fra 2006 er det blevet lavet om til en fest i Klubben da mange efterhånden var blevet for magelige til at ligge i telt sidst i oktober.